Přehledně pro OSVČ: jak na daňové přiznání v roce 2017

0
3530

Konec roku je za námi, stát otevírá pokladny a přichází čas “zúčtování”. Na následujících řádcích vás připravíme na to, jak podat daňové přiznání, jak si ohlídat zákonné lhůty a ukážeme vám, kde najít potřebné formuláře.

Kdo je povinen podat daňové přiznání?

Daň z příjmu fyzických osob musí odvést každý podnikatel, tedy osoba samostatně výdělečně činná, pokud její roční výdělek za rok 2016 přesáhl 15 000 korun. Povinnost podat přiznání má také každý, kdo je v daňové ztrátě. Daňové přiznání podávají též zaměstnanci, pokud činí jejich příjmy z jednoho nebo více zaměstnání více než 6000 korun ročně. Přiznání podávají souběžně, tedy součtem příjmů za všechna zaměstnání. Daň z příjmu fyzických osob činí 15 % ze základu daně.

Do kdy je třeba být připraven?

file0001255814425

Kdo podává daňové přiznání sám, musí tak učinit nejpozději do pondělí 3. dubna 2017. Zákonnou lhůtu lze překročit o pět pracovních dnů, nejdéle je možné přiznání podat tedy 7. dubna 2017. Podáte-li daňové přiznání později, dle daňového řádu vás čeká sankce.

Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je nutné nejpozději do 3. dubna 2017 předložit na finanční úřad ověřenou plnou moc k zastupování ve věci podání daňového přiznání. Termín podání daňového přiznání se v tomto případě posouvá na 3. července 2017, i zde je tolerováno ze zákona pětidenní zpoždění.

Co mít připraveno?

K podání přiznání je důležité mít připravené dokumenty prokazující nárok na odečitatelné položky a slevy na dani. Připravte si tedy potvrzení o studiu, o placení životního pojištění nebo například potvrzení o pobírání důchodu. Veškerý přehled a výši odečitatelných položek a slev najdete na následujících řádcích.

Mezi odečitatelné položky patří:

Dary 2 % ze základu daně, min. 1000 Kč, max. 15 % ze základu daně
Odbory Max. 1,5 % zdanitelných příjmů, ale max. 3000 Kč
Spoření na penzi Max. 24 000 Kč (až od 1. 1. 2017)
Úroky Max. 300 000 Kč

 

Životní pojištění Max. 12 000 Kč
Vzdělávání Max. 10 000 Kč. Lidé se zdrav. postižením max. 13 000 Kč a s těžkým zdrav. postižením max. 15 000 Kč

 

Slevy na dani:

Na dítě 1. dítě 13 404 Kč, 2. dítě 19 404 Kč, 3. a další 24 204 Kč
Na dítě ZTP/P 1. dítě 26 808 Kč, 2. dítě 38 808 Kč, 3. a další 48 408 Kč

 

Důchodce 24 840 Kč
Manželku/manžela 24 840 Kč
Poplatníka 24 840 Kč
Poplatníka ZTP/P 16 140 Kč
Studenta 4020 Kč
Invaliditu I. a II. stupeň 2520 Kč, III. stupeň 5040 Kč
Na školku do výše 11 000 Kč/dítě

Kde najdu žádost?

Žádost lze vyplnit dvěma způsoby. Můžete buď použít tiskopis přiznání, který je k dispozici na finančních úřadech, nebo lze jednoduše elektronicky vyplnit daňové formuláře přímo na portálu daňové správy. Zde najdete požadované formuláře.

Jednodušší práci při podávání daňového přiznání slibuje nový formulář, který obsahuje pouze jeden list a je určen těm, kteří mají příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky. Máte-li i jiné příjmy například z pronájmu nebo z podnikání, je třeba vyplnit klasické čtyřstránkové přiznání.

K úspěšnému vyplnění daňového přiznání

accounting-calculator-and-files-1241508

Nejdříve je třeba vyplnit Záhlaví, kam je nutno napsat veškeré požadované údaje, jako je DIČ, vaše jméno, datum narození, rodné číslo a variabilní symbol. Variabilní symbol máte přidělený od správy sociálního zabezpečení.

Další část je spojena s Přílohou č.1, v níž uvádíte veškeré záznamy o příjmech plynoucích ze zdrojů na území ČR nebo v zahraničí. Druhý oddíl žádosti poté ještě doplňuje údaje o vaší činnosti. V dalším oddíle přiznání je dále třeba vyplnit výši odčitatelných položek. V pátém oddíle přichází na řadu uplatnění slev. Veškeré informace by se měly propsat i do posledního listu žádosti. Zbývá už jen dopsat počet příloh a vše můžete donést či zaslat na finanční úřad. Pokud chcete žádost podat elektronicky, nezapomeňte, že musíte mít zřízen elektronický podpis anebo datovou schránku.

TIP: Pro vypočítání základů daní lze použít daňové kalkulačky.

Jaká je lhůta pro doplacení daní?

Lhůta pro zaplacení daní je stejná jako lhůta pro podání daňové přiznání. Letošní rok je tedy třeba daně doplatit do 3. dubna. (Případně do 3. července, zpracovává-li přiznání daňový poradce). Učinit tak můžete přímo na finančním úřadu, zaslat složenku typu A anebo převodem na účet.

Jak se vám článek líbil?

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ