Pravidla a triky pro postavení co nejlepší směny

0
1348

Se správně sestaveným týmem na place i v kuchyni váš podnik bude nejen dobře šlapat, ale zároveň vám dokáže ušetřit i spoustu peněz a starostí. Jak na to předurčuje z jisté části zákon, i tak ale existují tipy, jak postavit směnu efektivně pro váš výdělek. Jak na obě dvě části, se dozvíte na následujících řádkách.

Zákon tvrdí, že…

Podle zákoníku práce, zák. č. 262/2006 Sb. závisí rozvržení pracovní doby pouze a jenom na zaměstnavateli. Ten určí začátek i konec směn. Omezením pro něj je pouze povinnost dodržet, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zaměstnanec má pak povinnost být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po jejím skončení.

terroir-8

Délka jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin a celkem činí podle zákoníku stanovená pracovní doba 40 hodin týdně. V případě nezletilých zaměstnanců pak nesmí délka pracovní směny přesáhnout 8 hodin denně a 40 hodin týdně ve svém celkovém souhrnu. Do toho se musí započítat i veškeré další pracovněprávní vztahy, tedy i ty s jinými zaměstnavateli.

Povinností zaměstnavatele je vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem tohoto období, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiné době seznámení.

Práce přesčas

Práce navíc ke standardní pracovní době není jen přáním zaměstnance si přivydělat víc, ale v některých případech mu ji může nařídit sám zaměstnavatel. Ten má právo tak udělat jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, případně i na dny pracovního klidu. Taková nařízená práce ale nesmí trvat více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v celém kalendářním roce.

nejenbistro

Práce přesčas si samozřejmě zaslouží vyšší ohodnocení, a tak za ni dostává zaměstnanec dosaženou mzdu a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. V případě práce přesčas v době nepřetržitého odpočinku v týdnu je to příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku. Místo příplatku se mohou obě strany ještě dohodnout na poskytnutí náhradního volna.

Vážné provozní důvody

  • naléhavé opravné práce
  • nakládací a vykládací práce
  • inventurní a závěrkové práce
  • práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu
  • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech
  • práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva
  • práce v dopravě
  • krmení a ošetřování zvířat

 

Přestávky

Naopak přestávky jsou ze zákona právem každého zaměstnance. Zaměstnavatel musí poskytnout svým lidem nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech. Ta musí trvat minimálně 30 minut v kuse. U zaměstnanců mladších 18 let je povinná přestávka už po 4,5 hodinách práce.

etnosvet-8

V případech, kdy se jedná o práce, které nelze přerušit, musí zaměstnavatel zajistit zaměstnanci přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Ta se, na rozdíl od přestávky, započítává do pracovní doby. Toto ale neplatí u mladistvých, tam zůstává povinnost přestávky nedotknutelná.

Konto pracovní doby

Jak bylo výše zmíněno, maximální pracovní doba nesmí přesáhnout 40 hodin týdně. Výjimkou z tohoto pravidla je tzv. konto pracovní doby. Zákoník práce tímto umožňuje zaměstnavateli, určovat práci zaměstnance přesně podle toho, kolik jí je v daném období potřeba. To znamená, že má zaměstnanec stálou mzdu, která nesmí být nižší než 80 % průměrného výdělku zaměstnance. Na konci vyrovnávacího období má zaměstnanec právo na doplacení vzniklého rozdílu mezi vyplacenými stálými mzdami a dosaženou mzdou.

etnosvet-3

Vyrovnávací období je doba, po jejímž skončení se posuzuje rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou pracovní dobu. Jaká bude její délka, stanovuje zaměstnavatel, ale nesmí přesáhnout 26 po sobě jdoucích týdnů. V případě, že je konto pracovní doby stanovené kolektivní smlouvou, může trvat až 52 týdnů.

Jak efektivně sestavit směnu v gastru?

Při plánování směn ve vašem podniku můžete vycházet dvěma směry. Jedním z nich je fixní sestavení týmu, kdy každý den máte například tři číšníky nebo servírky, jednoho barmana, čtyři kuchaře a hostesku k tomu. V takovém případě ale můžete často mít na place buďto lidí moc, nebo málo. Druhý přístup reaguje sestavou lidí zvlášť na konkrétní dny i jejich jednotlivé části.

alfono_interier-2

Abyste byli schopní takové směny sestavit, musíte vědět, kdy máte v restauraci nebo kavárně největší business. To celkem snadno zjistíte ze statistik denních tržeb, které automaticky vytváří chytrý pokladní systém. Jakmile víte, jestli vám nejvíce vydělávají všední dny nebo víkendy, ale také jestli jsou to ranní snídaně, polední menu nebo pozdní večeře, snadno tomu přizpůsobíte efektivně postavenou směnu.

“Díky tomu, že pokladní systém dělá statistiky toho, kolik jídel se prodá v jakou denní dobu, ušetřil jsem dost peněz na zaměstnancích. Přesně vím, kdy není potřeba mít na place tolik zaměstnanců a v jakém počtu to jde zvládnout,” vypráví o svých zkušenostech s pokladním systémem Honza Kapolka z mexického bistra Los Capolitos.

7 víc hlav víc ví

Na place se pak vyplácí promíchat mezi sebou více a méně zkušené členy týmu tak, aby vám pak jedna směna nevyšla postavená jen na nováčcích. Pokud ale víte, že páteční večer je u vás opravdu našlápnuto a potřebujete opravdu dobré výsledky, postavte co nejsilnější tým můžete.

Dalším užitečným tipem je držet si jednoho nebo dva zaměstnance “na telefonu”. Na ty se pak můžete obrátit třeba při nečekaném náporu lidí, když ošklivé počasí vehnalo všechny z okolí právě k vám na kávu nebo horkou čokoládu. Stejně tak se to může hodit, když nějaký jiný člen nečekaně nedorazí na službu. Zároveň je pro majitele výhodnější postavit na slabší část dne trochu podhodnocenou směnu a v případě potřeby zavolat.

Zdroj: Zákony.centrum.cz, MPSV, epravo.cz, 7shifts.com

Jak se vám článek líbil?

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ