Lean Canvas: Jak jej správně vypracovat?

0
3136

Lean Canvas je jednoduše strukturovaný plán vašeho podnikání, který se vejde na pouhou jednu stranu. Je tedy šikovným vodítkem k tomu, abyste při promýšlení svého businessu na nic důležitého nezapomněli a zároveň dostačujícím nástrojem pro to, abyste svůj nápad prezentovali investorovi. Obsahuje devět nejdůležitějších oblastí, které byste měli mít před realizací vašeho záměru zvládnuty. I když je jeho sepsání poměrně snadné, je třeba vědět, co v které kolonce uvést a jakým způsobem nad plánem přemýšlet. Jak správně Lean Canvas vypracovat radil v rámci food start-upové konference Start it! expert z Vysoké školy ekonomické v Praze Michal Andera.

foodkonference-24

Devět kolonek Lean Canvasu

  1. Zákazníci
  2. Problém
  3. Řešení
  4. Unikátní nabídka hodnoty
  5. Cenový model
  6. Cesty k zákazníkům
  7. Indikátory
  8. Struktura nákladů
  9. Neférová výhoda

plán

Zákazníci

Ideální je začít definováním vašich zákazníků, což je kolonka, která se nachází v pravém horním rohu, radí Michal Andera. „Úplně na začátek je třeba rozlišit rozdíl mezi zákazníky a uživateli – zákazník platí, uživatel používá. Takže když budete například vyrábět svačiny pro děti do škol, uživateli jsou děti, které svačinu sní, zatímco vaším zákazníkem je rodič, který ji zaplatí. Spokojené musíte mít obě strany, je však důležité si tento rozdíl uvědomit.“

Nemusíte se bát být i hodně konkrétní, cílem je mít o vašich zákaznících jasnou představu. „Měli byste si umět stanovit i takzvané první vlaštovky, což je zákaznická skupina, která se nebude bát vyzkoušet váš produkt jako první. Protože bariéra je v případě koupě úplně nového produktu na trhu poměrně velká a vy musíte vědět, na koho v začátcích primárně cílit, abyste svůj produkt dostali co nejdál. Když budete mít bezlepkovou cukrárnu, vašimi prvními vlaštovkami budou pravděpodobně lidé, kteří mají na lepek alergii,“ ukazuje na příkladu Michal.

foodkonference-4

Problém

Dalším krokem je popis problému. Nejedná se o problém vašeho businessu, ale o potřeby zákazníků, které budete naplňovat, tedy určitý reálný problém, který lidé mají a vy jim ho pomůžete vyřešit. „Protože úplně nejhorší věcí je, když promrháte svůj čas a peníze na něčem, co ve skutečnosti nikdo nepotřebuje. Problémem může být například to, že lidé chtějí jíst zdravě, ale v jejich okolí se žádná restaurace se zdravou stravou nenachází,“ vysvětluje Michal. V této kolonce tedy definujete určitou díru na trhu, kterou se váš business snaží zaplnit. Podkapitolou je zde ještě otázka, jaké jsou existující alternativy – jakým způsobem lidé daný problém doposud řešili nebo řeší.

Řešení

V třetí části s názvem Řešení by se vám měly spojit předchozí dva body – zákaznické skupiny a jejich problémy. Měli byste zde vysvětlit, jaká řešení lidem přinášíte. Patří sem tedy popis vašeho produktu, jeho vlastnosti a hodnota, kterou přináší.

zabijacka-14

Unikátní nabídka hodnoty

Dále přichází na řadu vysvětlení unikátní nabídky hodnoty. „Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí celého Lean Canvasu, neboť zde shrnujete, jakou hodnotu zákazníkům přinášíte. Můžete si pod tím představit i jednu, dvě věty, které si dáte na webovou stránku nebo které řeknete investorovi, abyste ho zaujali. Měli byste vědět, čím zaujmete zákazníky a také v čem se lišíte od ostatních. Jde o to nebát se být v tomto bodě hodně konkrétní a umět vaši činnost zasadit do širšího kontextu,“ zdůrazňuje Michal.

„Patří sem i podkolonka Srozumitelný opis, která vám může s přemýšlením nad vaším produktem pomoct. Jedná se o popis vašeho řešení pomocí řešení již existujících. Takže když děláte například veganské burgery, řeknete, že jste něco jako McDonald pro vegany. Použijete něco existujícího, abyste přiblížili to, co děláte a nabízíte.“

Cenový model

Pátým bodem je cenový model – kolik bude váš produkt stát. Zamyslet byste se měli také nad tím, jak si stanovíte cenu – nákladově nebo hodnotově? Nákladově znamená, že spočítáte, kolik stojí jednotlivé ingredience a práce, k tomu přidáte marži, o které si myslíte, že vás uživí, a máte finální cenu. Hodnotový přístup počítá navíc se specifickou hodnotou, kterou váš produkt přináší. Například že spolu s ním prodáváte i určitý životní styl nebo zdravotní prospěšnost, případně nějaký zážitek. Musíte být schopni najít horní hranici ceny, na kterou se ještě můžete dostat – zjistit, kolik budou vaši zákazníci ochotni za váš produkt zaplatit.

chlebicek-6

Cesty k zákazníkům

V následujícím kroku byste měli popsat cesty k vašim zákazníkům, tedy marketingovou strategii – jak se k zákazníkům dostanete, jak jim oznámíte, že něco nového děláte, a proč by je to mělo zajímat. K tomu Michal Andera dodává: „Zaměřte se na konkrétní kroky, které podniknete – roznášení letáků, reklama v televizi, psaní blogu, ochutnávky, workshopy, vzorky do obchodů… Nenechte se omezit jen placenými reklamami a přemýšlejte, co všechno můžete udělat navíc, abyste se dostali k lidem, kteří pro vás mají potenciál.“

Indikátory

Sedmou kolonkou jsou indikátory, čímž se myslí kritéria vašeho úspěchu. Měli byste mít nejen jasně stanovený cíl, ale také vědět, jakým způsobem měřit, zda k cíli směřujete. Může to být počet zákazníků, obrat, tržby, spokojenost s produktem, opakovaný prodej, zkrátka cokoli, co vám pomůže změřit pomocí čísel vaše úspěchy a dá vám jasnou zpětnou vazbu.

kolonial-15

Struktura nákladů

Předposledním bodem je struktura nákladů. Sem patří cokoli, za co máte nějaký výdaj. „Častou chybou mnoha podnikatelů je, že zapomenou započítat vlastní čas a plat. Měli byste zde uvést opravdu všechno – náklady na benzín nebo na mobil, energie, webové stránky, vizitky, letáky… Čím víc toho hned na začátku sepíšete, tím lépe,“ doporučuje Michal.

Neférová výhoda

Na závěr byste si měli promyslet, jaká je vaše neférová výhoda, tedy něco, co vás chrání před konkurencí, co nejde snadno zkopírovat nebo koupit. „Může to být třeba unikátní recept, který nikdo jiný nemá, nebo výhradní distribuce nějaké technologie či suroviny. Neférovou výhodou může být také fakt, že dodáváte do firmy, jejíž generální ředitel je váš bratranec. Měli byste však zároveň přemýšlet nad tím, jak si tuto výhodu udržet do budoucna,“ radí na závěr Michal.

Pokud se rozhodnete si vlastní Lean Canvas vypracovat a stále nevíte, jak na to, doporučuje Michal Andrea online kurz, který je zdarma a provede vás podrobně všemi jeho částmi.

Přečtěte si, kdy se hodí Lean Canvas víc než klasický business plán. A pokud se přesto rozhodnete pro klasiku, nastudujte si taky 5 důvodů, proč na plánování nezapomenout.

[amoforms id=”3″]

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ