Business plán #1: Co všechno musí úspěšný business plán obsahovat a jak na něj?

0
2203

Dobře vypracovaný business plán je pro správný start vašeho podnikání naprosto zásadní, neboť vám pomůže zodpovědět všechny důležité otázky a předejít mnoha problémům ještě předtím, než začnete svůj nápad realizovat. Neměli byste na něj zapomenout minimálně z pěti důvodů. S jeho tvorbou nám v rámci přednášky na Food Startup Akademii radil expert a startupový investor a mentor z projektu Penězdroj Jiří Panuška, který shrnul deset hlavních bodů, jež by měl váš plán obsahovat. V tomto článku se dozvíte o prvních pěti z nich – o shrnutí celého vašeho záměru, základních informacích o vaší společnosti a produktu, trhu, na kterém se budete pohybovat, zákaznících, na které cílíte a vaší konkurenci a konkurenčních výhodách.

IMG_1276

10 částí business plánu

  • Shrnutí
  • Informace o společnosti
  • Trh
  • Zákazníci
  • Konkurence a konkurenční výhody
  • Marketingový plán
  • Vedoucí tým a struktura společnosti
  • Operační plán
  • Finanční plán
  • Přílohy

Stanovte si, co konkrétně budete dělat

První a nejdůležitější částí business plánu je jednostránkové shrnutí. Pokud v něm investora, který jej čte, nezaujmete, většinou už si zbytek plánu nepřečte. Musí obsahovat tři hlavní body. Prvním je jednoduché a jasné vysvětlení podnikatelského záměru, kde popíšete, čím se chcete zabývat a jak plánujete svůj nápad uskutečnit.

fotil Kubo Krížoíí

Druhým bodem jsou vaše konkurenční výhody a důvody, proč si myslíte, že uspějete. „Jedná se i o takzvané neférové výhody, což znamená, že umíte nebo máte něco, co normální konkurent nemá, nemůže mít nebo nebude mít. Tedy například suroviny, techniky vaření, způsob podávání pokrmu, který máte jen vy a nikdo jiný. Tady si ale musíte dát pozor, aby vás investor nenachytal s tím, že zmiňovanou techniku nebo surovinu už dávno někdo jiný používá,“ říká Jiří Panuška.

Třetím bodem jsou základní finanční údaje, včetně investice, kterou pro rozjetí vašeho záměru potřebujete. Zde by mělo být jasně vidět, co by z vašeho projektu investor, který si business plán čte, mohl mít. Shrnutí by nemělo být delší než na jednu stranu. Přemýšlet byste o něm měli jako první, na začátku sestavování celého plánu, ale psát byste ho měli až jako poslední. Protože až budete vypracovávat jednotlivé body, narazíte na plno dalších věcí, které budou stát za zmínku.

Sepište základní informace o společnosti

_DSC0114

Druhou částí business plánu jsou informace o vaší společnosti, sepsané na jedné, maximálně dvou stranách. Nesmí chybět to, jestli budete podnikat jako fyzická osoba, budete mít s. r. o., a. s. nebo družstvo. Dále datum založení a adresa sídla, případně provozoven. Dalším důležitým bodem jsou statutární orgány – kdo bude jednatel, kdo jeho společník a podobně – tady však záleží na typu vašeho businessu.

Uvést byste měli také portfolio produktů, pokud už konkrétní produkty máte. Patří sem i základní finanční čísla, ty však uvádíte pouze v případě, že už máte nějakou historii, tedy výkazy o tom, jaký jste měli obrat, zisk, případně ztrátu. Na závěr se můžete pochlubit důležitými milníky a úspěchy, kterých jste ve svém podnikání dosáhli. Pokud společnost ještě reálně nemáte a teprve ji zakládáte, uveďte, kdy bude přibližně založena.

Uvědomte si, na jakém trhu se budete pohybovat

cupcake-5

Banka nebo investor, který váš business plán čte, musí porozumět trhu, na nějž chystáte umístit svůj budoucí produkt nebo službu. Jedná se jednoduše o prostor, ve kterém budete své podnikání realizovat – jak je velký, jak si myslíte, že se bude od budoucna vyvíjet (například zda bude poptávka po vašem produktu růst), a jací jsou zákazníci, které chcete oslovit – zda jsou to cizinci žijící v Praze, rodiny s dětmi a podobně. Měli byste také vědět, jaká je náročnost vstupu na trh, například že jeho příprava vám zabere rok práce. Dále je potřeba zmínit vaše největší konkurenty.

Důležitým bodem je i vaše předpokládaná pozice na trhu, zdůrazňuje Jiří. „Konkrétní vymezení vašeho trhu si můžete částečně zúžit dle vlastních potřeb. Nemusíte například uvádět celou Prahu, ale jen konkrétní čtvrť, ve které se váš podnik bude nacházet. Obecně zde pracujte tak, aby výsledek vycházel ve váš prospěch, ale na druhou stranu nelžete sami sobě a když víte, že se ve vašem okolí nachází konkurenti, tak tento fakt zohledněte.“ Informace o trhu byste měli být schopni shrnout na dvě až tři strany.

Vysvětlete, kdo jsou vaši zákazníci

bruxx-5

V této části máte prostor na přibližně dvou nebo třech stranách, kde byste měli rozvést, proč vlastně zákazníci váš produkt nebo službu potřebují. Nejdříve je nutné uvést, kdo vaši zákazníci jsou – firmy, koncoví spotřebitelé či koncoví spotřebitelé firem. Můžete je specifikovat i dále – podle věku, pohlaví, vzdělání, příjmové třídy a podobně – je však důležité umět si tento výběr obhájit. Na základě těchto ukazatelů si stanovíte svou skupinu zákazníků, podle které budete následně stavět marketing, ceny, počítat finanční plán atd.  

Promyslete, jaká je vaše konkurence a konkurenční výhody

kuloar-11

Zde byste si měli položit čtyři základní otázky. První zní: „Jaké jsou vaše (neférové) konkurenční výhody a s kým se poměřujete?“ Druhá se naopak ptá: „S kým se nepoměřujete?“ Nestačí zde zmínit pouze konkurenty přímé, třetí otázka proto zní: „Kdo jsou vaši nepřímí konkurenti?“ Nepřímým konkurentem je míněn produkt nebo služba, který se s tím vaším přímo neshoduje, může však být pro vašeho zákazníka alternativou. Poslední otázkou je: „Jak náročné je vstoupit na trh a co jsou hlavní bariéry vstupu?“ Zodpovězení těchto otázek by vám nemělo zabrat více než pět stran.

V druhé části průvodce tvorbou business plánu se dozvíte, jak sestavit marketingový, finanční a operační plán, jak definovat svůj vedoucí tým a strukturu společnosti a co patří do sekce „Přílohy“.

Jak se vám článek líbil?

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ